Jim Keller

Tin Samsung

Kiến trúc sư chip huyền thoại Jim Keller từng làm tại Intel, AMD, Apple có thể hợp tác với Samsung?

Các nguồn tin lớn nhỏ trên Thế giới đều đưa tin rằng, Kiến trúc sư chip huyền thoại Jim Keller…

Read More »
Back to top button