màn hình tự lành

Lộ bằng sáng vân tay đa cảm biến trên màn hình, màn hình tự lành, chống vân tay của Samsung
Tin tức

Lộ bằng sáng vân tay đa cảm biến trên màn hình, màn hình tự lành, chống vân tay của Samsung

Mới đây, một số bằng sáng chế mới về những thứ liên quan tới Màn hình của Samsung lại lộ diện như màn hình chống vân tay, màn hình có thể tự chữa lành vết “thương”, vân tay đa cảm biến trong màn hình. Màn hình chống vân tay và tự chữa lành vết thương Gần đây, một bằng sáng…
Back to top button