Memory Guardian

Good Guardians: bộ ứng dụng quản lí thiết bị chất lượng từ Samsung
Ứng dụng

Good Guardians: bộ ứng dụng quản lí thiết bị chất lượng từ Samsung

Good Guardians là tên mới của bộ ứng dụng quản lí hệ thống thiết bị Samsung Galaxy Labs trước đây. Phiên bản Good Guardians tập trung cải thiện hiệu suất, giúp bạn có thể quản lí Thiết bị của bạn một cách tốt nhất. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2019, Galaxy Labs là một bộ ứng dụng…
Galaxy Labs 2021 mới: bộ ứng dụng quản lí thiết bị siêu xịn từ Samsung
Ứng dụng

Galaxy Labs 2021 mới: bộ ứng dụng quản lí thiết bị siêu xịn từ Samsung

Galaxy Labs là một bộ ứng dụng của Samsung tương tự Goodlock cung cấp các module khác nhau để quản lí hệ thống của thiết bị. Và giờ đây Galaxy Labs 2021 được phát hành với những tính năng mới quản lí Nhiệt độ & Bộ nhớ máy. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2019, Galaxy Labs là…
Back to top button