OneDrive

Microsoft OneDrive: hỗ trợ xem Video 8K & Ảnh chuyển động Samsung
Ứng dụng

Microsoft OneDrive: hỗ trợ xem Video 8K & Ảnh chuyển động Samsung

Microsoft OneDrive hỗ trợ xem Video 8K & Ảnh chuyển động của các thiết bị Samsung Galaxy. Samsung & Microsoft đã hợp tác rất chặt chẽ trong nhiều năm qua, và chúng ta thường thấy những tính năng mới nhất của loạt ứng dụng của “gã khổng lồ phần mềm” Hoa Kỳ đều có đầu tiên trên thiết bị Galaxy.…
Back to top button