Royal Warrant

Sản phẩm Samsung được tin dùng bởi Nữ Hoàng & Hoàng Gia Anh
Tin Samsung

Sản phẩm Samsung được tin dùng bởi Nữ Hoàng & Hoàng Gia Anh

Trong một Thông báo báo mới nhất cho biết rằng các sản phẩm Samsung tiếp tục nhận được sự tin dùng bởi Nữ Hoàng & Hoàng Gia Vương quốc Anh. Những sản phẩm được sử dụng bởi Nữ Hoàng & Hoàng Gia Vương quốc Anh đều phải được chứng nhận Royal Warrant, tuy nhiên nó không tồn tải mãi mãi.…
Back to top button