S-UTG

Điện thoại

Samsung đăng ký bản quyền kính gập UTG mới: hé lộ tương thích S Pen?

Samsung vừa đăng ký bản quyền cho loạt kính siêu mỏng UTG cho smartphone màn hình gập, hé lộ khả…

Read More »
Back to top button