Samsung AR Glasses

Thiết bị đeo thông minh

Lộ diện những hình ảnh về Chiếc kính thông minh AR của Samsung

Samsung đã làm việc và phát triển các sản phẩm AR & thực tế ảo VR trong nhiều năm qua.…

Read More »
Back to top button