Samsung AR

Lộ diện những hình ảnh về Chiếc kính thông minh AR của Samsung
Thiết bị đeo thông minh

Lộ diện những hình ảnh về Chiếc kính thông minh AR của Samsung

Samsung đã làm việc và phát triển các sản phẩm AR & thực tế ảo VR trong nhiều năm qua. Và đây là một trong những hình ảnh về chiếc kính thông minh AR của Samsung. Trong những năm vừa qua, Samsung đã làm việc và cho ra mắt khá nhiều sản phẩm AR & VR, có thể kể đến…
Back to top button