Samsung ARM

Điện thoại

Samsung sẽ giới thiệu Exynos mới trên kiến trúc ARMv9 mới nhất

Samsung xác nhận sẽ giới thiệu vi xử lý Exynos mới sắp tới của mình trên kiến trúc ARMv9 mới…

Read More »
Back to top button