Samsung Calendar

Ứng dụng Lịch Samsung có cập nhật: tích hợp Google Meet, thay đổi Giao diện
Ứng dụng

Ứng dụng Lịch Samsung có cập nhật: tích hợp Google Meet, thay đổi Giao diện

Ứng dụng Lịch của Samsung vừa nhận được Bản cập nhật mới với một số thay đổi và bổ sung tính năng giúp người dùng quản lí thời gian biểu của mình một cách hiệu quả hơn. Ứng dụng Lịch của Samsung vừa được cập nhật Phiên bản có số hiệu 12.2.04.8000 mới với các thay đổi nhỏ về mặt…
Back to top button