samsung flow

LEAK: Bạn có thể làm việc trên một Note10 và tiếp tục công việc đó trên Windows hoặc Mac OS ngay sau đó?
Tin tức

LEAK: Bạn có thể làm việc trên một Note10 và tiếp tục công việc đó trên Windows hoặc Mac OS ngay sau đó?

Theo một thông tin mới nhất, bạn sẽ có thể sử dụng liền mạch, nhắn tin giữa Note10 và các PC Windows và Mac OS. Samsung đã phát triển một tính năng gọi là Samsung Flow cho các máy Windows, cũng như tính năng DeX để người dùng có thể sử dụng, làm việc liên tục qua dù đang ở…
Back to top button