Samsung giới thiệu camera selfie ẩn vào sau màn hình

Samsung giới thiệu camera selfie ẩn vào sau màn hình, vân tay trong màn …
Tin tức

Samsung giới thiệu camera selfie ẩn vào sau màn hình, vân tay trong màn …

Theo một nguồn tin đáng tin cậy mới nhất, Samsung đang thử nghiệm một số công nghệ mới liên quan tới màn hình, và trong đó có việc tích hợp camera selfie ẩn vào sau màn hình. Ngoài tỉ lệ màn hình được nới rộng ra hơn (để tiệm cận lên đến 99% ở mặt trước), flagship trong năm 2019…
Back to top button