Samsung giới thiệu camera selfie ẩn vào sau màn hình, vân tay trong màn …

Samsung giới thiệu camera selfie ẩn vào sau màn hình, vân tay trong màn …

bởi Huỳnh Kim Thủy

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu