Samsung Internet 13

Samsung Internet 13.0: cập nhật mới cải tiến trải nghiệm và bảo mật
Ứng dụng

Samsung Internet 13.0: cập nhật mới cải tiến trải nghiệm và bảo mật

Samsung ngày hôm nay đã công bố bản cập nhật mới cho trình duyệt Internet của mình. Cụ thể, Samsung Internet 13.0 giới thiệu một loạt tính năng cải tiến về hiệu suất hoạt động cũng như khả năng bảo mật. Trình duyệt web của riêng Samsung đã từ lâu là một trong những trình duyệt web tốt nhất trên…
Back to top button