Samsung Internet 17

Samsung Internet v17 chính thức phát hành sau thời gian thử nghiệm
Ứng dụng

Samsung Internet v17 chính thức phát hành sau thời gian thử nghiệm

Sau thời gian thử nghiệm, Samsung Internet v17 chính thức được phát hành với những điểm cải tiến mới. Vào tháng 3, Samsung Internet Beta 17 chính thức được triển khai với những bước thử nghiệm cho trải nghiệm quản lí giao diện, tính năng chống theo dõi thông minh … Sau thời gian đó, Samsung Internet v17 chính thức…
Back to top button