Samsung MX

Lợi nhuận Quý 1/2022 của Samsung tăng 51% nhờ doanh số bán Galaxy S22 và chip tăng mạnh
Tin Samsung

Lợi nhuận Quý 1/2022 của Samsung tăng 51% nhờ doanh số bán Galaxy S22 và chip tăng mạnh

Trong một thông báo mới nhất, Lợi nhuận Quý 1/2022 của Samsung tăng 51% nhờ doanh số bán Galaxy S22 và chip tăng mạnh. Đầu tháng này, Samsung đã công bố ước tính doanh thu cho Q1/2022. Và Hôm nay, công ty đã công bố thu nhập thực tế của quý đầu tiên của năm và kết quả khá khả…
Back to top button