samsung notch

Tin tức

Samsung sẽ sản xuất điện thoại Màn hình tai thỏ trên cạnh cong?

Samsung có khá là nhiều bằng sáng được nộp trong nhiều năm qua đặc biệt là về màn hình và…

Read More »
Back to top button