Samsung x IBM

Samsung, Intel, Ericsson & IBM đồng hợp tác phát triển thế hệ chip mới
Tin Samsung

Samsung, Intel, Ericsson & IBM đồng hợp tác phát triển thế hệ chip mới

Một nguồn tin mới nhất từ Mỹ cho biết rằng Bộ 4 Samsung, Intel, Ericsson và IBM đang đồng hợp tác để nghiên cứu và phát triển thế hệ chip mới, như một phần của sáng kiến “Tương lai của Chất bán dẫn”. Samsung, Intel, Ericsson và IBM là những Tập đoàn công nghệ hàng đầu trên Thế giới nguồn…
Back to top button