Samsung x Wingtech

Wingtech sẽ sản xuất 40 triệu smartphone cho Samsung trong năm 2022
Điện thoại

Wingtech sẽ sản xuất 40 triệu smartphone cho Samsung trong năm 2022

Một nguồn tin ngành công nghiệp vừa cho biết rằng Wingtech sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất 40 triệu smartphone Samsung trong năm 2022. Tương tự như nhiều nhà sản xuất khác, Samsung cũng thường giao việc sản xuất điện thoại thông minh của mình cho các đối tác ODM. Cụ thể, nguồn tin ngành công nghiệp…
Back to top button