tablet foldable

Lộ diện loạt bằng sáng chế về Chiếc smartphone “biến hình” thành máy tính bảng đột phá của Samsung
Tin tức

Lộ diện loạt bằng sáng chế về Chiếc smartphone “biến hình” thành máy tính bảng đột phá của Samsung

Ngày hôm nay, Samsung vừa được cấp phép bằng sáng chế mới về thiết kế một thiết bị điện tử có thể gập lại. Nôm na thì đây là một thiết của một chiếc smartphone màn hình gập “all-in-one” có thể trở thành 1 chiếc máy tính bảng dễ dàng. Theo đó, USPTO (Văn phòng Bằng sáng chế và Thương…
Back to top button