Ultra Wideband

Smartphone Samsung & Pixel có thể mở khoá ô tô từ điện thoại khi lên Android 12
Tin Công nghệ

Smartphone Samsung & Pixel có thể mở khoá ô tô từ điện thoại khi lên Android 12

Trong sự kiện Google I/O thì gã khổng lồ tìm kiếm xác nhận Smartphone Samsung & Pixel có thể mở khoá ô tô từ điện thoại thông minh trong bản cập nhật Android 12. Tiếp tục xu hướng một chiếc điện thoại có thể thay thế nhiều thứ như ví, thẻ tín dụng vật lý, hay chiếc chìa khoá xe,…
Back to top button