Bạn đã có thể sử dụng Samsung DeX Note10 trên Windows và MacOS!

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu