Circle to Search sẽ có thể giúp giải bài tập Toán và Vật lý

Tại Google I/O 2024, Google cho biết rằng tính năng Circle to Search sẽ sớm có thể giúp giải bài tập Toán và Vật lý cho người dùng.

Circle to Search là một tính năng tìm kiếm tăng cường dựa trên nền tảng AI được yêu thích trong khoảng thời gian gần đây. Và nó được xem là một trong những tính năng hữu ích giúp người dùng giải quyết nhiều vấn đề chỉ bằng cách khoanh tròn. Và tại Google I/O 2024, Google cho biết rằng tính năng Circle to Search sẽ sớm có thể giúp giải bài tập Toán và Vật lý cho người dùng.

Google đã hé lộ tại I/O 2024 rằng Circle to Search sẽ bổ sung các tính năng mới, giúp học sinh hiểu rõ hơn về các chủ đề khó trên lớp học. ớp học có thể khó. Theo giới thiệu, tính năng này sẽ hướng dẫn từng bước để người dùng có thể hiệu và giải quyết  cho một “phạm vi bài toán đố vật lý và toán học”.

Nhờ các mô hình LearnLM AI, Circle to Search sẽ có khả năng hiểu và thể hiện các công thức, sơ đồ, đồ thị mang tính biểu tượng, v.v. Khi khả dụng, bạn có thể truy cập tính năng này dưới dạng tính năng thử nghiệm và có thể kích hoạt thông qua Tài khoản Google trong phần Phòng thí nghiệm.

Circle to Search lần đầu tiên được phát hành cùng với dòng Galaxy S24 của Samsung vào đầu năm nay. Sau đó, Pixel 8 và 8 Pro đã nhận được nó thông qua bản nâng cấp OTA. Đây là một trong những tính năng mới nổi bật của Android.

Nội dung liên quan

Back to top button