Google I/O 2024

Circle to Search sẽ có thể giúp giải bài tập Toán và Vật lý
Tin Công nghệ

Circle to Search sẽ có thể giúp giải bài tập Toán và Vật lý

Tại Google I/O 2024, Google cho biết rằng tính năng Circle to Search sẽ sớm có thể giúp giải bài tập Toán và Vật lý cho người dùng. Circle to Search là một tính năng tìm kiếm tăng cường dựa trên nền tảng AI được yêu thích trong khoảng thời gian gần đây. Và nó được xem là một trong…
Google sẽ ra mắt Android 15 vào tháng 05/2024 này?
Tin Công nghệ

Google sẽ ra mắt Android 15 vào tháng 05/2024 này?

Trong một thông báo mới nhất cho biết rằng, Google có thể sẽ ra mắt Android 15 tại Sự kiện Google I/O 2024 diễn ra vào tháng 05/2024 này. Trong khi tất cả chúng ta đang đợi chờ phiên bản cập nhật One UI 6.1 trên nền Android 14 được phổ cập cho nhiều thiết bị Galaxy hơn. Thì một…
Back to top button