Galaxy A90 được xác nhận màn tràn viền Notchless Infinity, bán ra tại Châu Á với tên gọi Galaxy A80

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu