Rò rỉ thông số kỹ thuật cụ thể của bộ 3 Galaxy S10? Unpacked còn smartphone nào khác ư?

Rò rỉ thông số kỹ thuật cụ thể của bộ 3 Galaxy S10? Unpacked còn smartphone nào khác ư?

bởi Huỳnh Kim Thủy

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu