Battery Guardian

Ứng dụng

Good Guardians: bộ ứng dụng quản lí thiết bị chất lượng từ Samsung

Good Guardians là tên mới của bộ ứng dụng quản lí hệ thống thiết bị Samsung Galaxy Labs trước đây.…

Read More »
Ứng dụng

Galaxy Labs 2021 mới: bộ ứng dụng quản lí thiết bị siêu xịn từ Samsung

Galaxy Labs là một bộ ứng dụng của Samsung tương tự Goodlock cung cấp các module khác nhau để quản…

Read More »
Thủ thuật | Ứng dụng

Samsung giới thiệu bộ ứng dụng Galaxy Labs tối ưu hoá các máy Galaxy

Samsung đã ra mắt bộ ứng dụng tối ưu hóa thiết bị mới cho người dùng điện thoại thông minh…

Read More »
Back to top button