BIoActive

Samsung giới thiệu một số giải pháp chăm sóc sức khoẻ phòng ngừa của Galaxy Watch
Thiết bị đeo thông minh

Samsung giới thiệu một số giải pháp chăm sóc sức khoẻ phòng ngừa của Galaxy Watch

Trong thông cáo báo chí mới nhất trên Samsung Newsroom, hãng đã giới thiệu một số giải pháp chăm sóc sức khoẻ phòng ngừa tốt hơn với cảm biến của Galaxy Watch. Tháng 10/2022, Samsung đã công bố chương trình Privileged Health SDK cho phép các nhà lãnh đạo trong ngành y tế tận dụng dữ liệu thời gian thực…
Back to top button