pin rắn liền khối mới

Tin tức

Samsung giới thiệu công nghệ pin rắn liền khối đột phá mới

Vào ngày 9 tháng 3 tại London, các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung (SAIT) và…

Read More »
Back to top button