samsung theme park

Samsung Theme Park – Ứng dụng để bạn thay đổi Chủ đề của máy Galaxy
Thủ thuật | Ứng dụng

Samsung Theme Park – Ứng dụng để bạn thay đổi Chủ đề của máy Galaxy

Samsung vừa phát hành một ứng dụng có tên là Samsung Theme Park cho phép người dùng có thể tuỳ biến vào tạo chủ đề của riêng mình trên những chiếc điện thoại Galaxy. Cụ thể, Ứng dụng Samsung Theme Park là phần bổ sung cho ứng dụng tuỳ biến rất được yêu thích trong cộng đồng sử dụng các…
Back to top button