Samsung x Qualcomm

Điện thoại

Qualcomm xác nhận sẽ là nhà cung cấp chip độc quyền cho Galaxy S23?

Trong một Phiên họp đặc biệt, Qualcomm xác nhận sẽ trở thành nhà cung cấp chip Snapdragon độc quyền cho…

Read More »
Back to top button