Super HDR

Galaxy S23 Series sẽ không có tính năng Super HDR
Điện thoại

Galaxy S23 Series sẽ không có tính năng Super HDR

Theo một trích dẫn mới nhất, Samsung xác nhận Galaxy S23 Series và các thiết bị Galaxy cũ sẽ không có tính năng Super HDR. Samsung giới thiệu tính năng Super HDR trên Galaxy S24 Series. Đây là một tính năng mới trong đó hình ảnh và video quay trên thiết bị mới sẽ được quay ở định dạng Super…
Galaxy S24 là thiết bị đầu tiên trang bị Quick Share & Ultra HDR mới
Điện thoại

Galaxy S24 là thiết bị đầu tiên trang bị Quick Share & Ultra HDR mới

Galaxy S24 Series là những thiết bị Samsung đầu tiên trang bị nền tảng Quick Share (Chia sẻ nhanh) & Ultra HDR mới của Google. Samsung đã giới thiệu dòng Galaxy S24 | S24+ | S24 Ultra với nhiều tính năng AI và cũng là một trong những thiết bị đầu tiên được cài sẵn One UI 6.1 với nhiều…
Back to top button