Tốc độ đọc ghi của bộ nhớ eUFS 3.0 trên Galaxy Fold ấn tượng như ổ SSD

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu