Khách hàng Châu Âu đã có thể đặt trước siêu phẩm Galaxy Fold, lên kệ đầu tháng 03/05/2019

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu