Samsung Galaxy Note10 sẽ có bộ nhớ trong mặc định đến 256GB?

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu