One UI 5.1

Tin Samsung

Samsung ngầm xác nhận đang làm việc cho One UI 5.1 mới?

Samsung vừa chính thức giới thiệu One UI 5.0 và ở những bước cuối cùng trong việc phát hành phiên…

Read More »
Back to top button