Samsung sẽ bắt sản xuất loạt chipset trên quy trình 5nm EUV vào năm sau?

Website này sử dụng cookie để giúp tăng trải nghiệm người dùng. Chấp nhận Tìm hiểu