google assistant

Đã có Google Assistant tiếng Việt, bạn đã thử chưa?
Tin Công nghệ

Đã có Google Assistant tiếng Việt, bạn đã thử chưa?

Theo thông tin chính thức từ Google, vào tuần sau trợ lý ảo Google Assistant sẽ chính thức được giới…
Back to top button
Close